ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az Ecolab szolgáltatásai, beleértve (korlátozás nélkül) weboldalunkat és egyéb interaktív tulajdonságokat, amelyeken keresztül a szolgáltatásokat nyújtják (együttesen: „Szolgáltatás”), az Ecolab tulajdonában van, üzemelteti és terjeszti (a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban „Ecolab” vagy „ mi” és hasonló szavakkal, például „mi”, „mi” stb.). A jelen adatvédelmi nyilatkozat (vagy „nyilatkozat”) ismerteti, hogy az Ecolab milyen személyes adatokat gyűjthet, hogyan használja és védi ezeket az adatokat, és kikkel oszthatjuk meg őket.

Az Ecolab arra ösztönzi ügyfeleinket, szállítóinkat, alkalmazottainkat, független vállalkozóinkat, látogatóinkat, üzleti partnereinket, befektetőinket és más érdekelt feleket, hogy olvassák el a jelen adatvédelmi nyilatkozatot, amely a Szolgáltatás bármely részével kapcsolatba lépő valamennyi felhasználóra vonatkozik. Ha Ön álláskereső, alkalmazott, független vállalkozó, vagy egyéb módon munkaviszonyban, szerződéses vagy szakmai alapon áll az Ecolabbal, kérjük, olvassa el a Globális munkavállalói és pályázói adatvédelmi nyilatkozatot, amely leírja, hogy az Ecolab hogyan gyűjti és használja fel az Ön adatait az adott kapcsolat során. 

Szolgáltatásunk használatával vagy személyes adatainak az Ecolab részére bármilyen más módon történő megadásával Ön tudomásul veszi, hogy megértette és elfogadja, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozat kötelező érvényű, és hozzájárul ahhoz, hogy az Ecolab a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint gyűjtse, feldolgozza, továbbítsa, felhasználja és nyilvánosságra hozza az Ön személyes adatait. Továbbá a Szolgáltatás bármely részének elérésével Ön elfogadja a SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINKET és a HASZNÁLATI FELTÉTELEKET, MIVEL AZ ILYEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK IDŐRŐL MÓDOSÍTHATÓK (a „Felhasználási feltételek”). HA NEM ÉRT EGYET A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BÁRMELY RÉSZÉVEL VAGY A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEINKKEL, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA A SZOLGÁLTATÁSOK SEMMILYEN RÉSZÉT.  AMENNYIBEN AZ ÖN ÉS AZ ECOLAB KÖZÖTT LÉTREJÖTT BÁRMELY MEGÁLLAPODÁS RENDELKEZÉSEI ÉS A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT VAGY A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK RENDELKEZÉSEI KÖZÖTT BÁRMILYEN ELLENTMONDÁS ÁLL FENN, A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT VAGY ADOTT ESETBEN A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK RENDELKEZÉSEI AZ IRÁNYADÓK.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK ÖNRŐL?

A személyes adatok (más néven személyazonosításra alkalmas információk (PII) vagy személyes adatok) olyan információk, amelyek segítségével azonosítani lehet Önt vagy bármely más személyt, akire az információ vonatkozhat. Az Öntől gyűjtött bizonyos információk az Ön joghatóságától függően „érzékeny” adatoknak minősülhetnek, amelyek további érintettek jogait vagy adatvédelmi védelmet biztosítanak. 

A személyes adatok, amelyeket közvetlenül a Szolgáltatáshoz hozzáférő személyektől gyűjtünk, a következő kategóriákba tartoznak:

 • Név és elérhetőség (pl. cím; telefonszám; e-mail, fax);

 • Fiókadatok (pl. bejelentkezési adatok, születési dátum)

 • Számlázási adatok (pl. hitelkártya, bankszámla, számlázási elérhetőség);

 • Rendelési információk (pl. aktuális rendelési/vásárlási információk, vásárlási előzmények, szállítási adatok);

 • Szakmai információk (pl. vállalati/munkaadói adatok, munkakör, szakmai hovatartozás)

 • Földrajzi vagy helyinformációk;

 • A nyilvános fórumokon és a Szolgáltatás interaktív funkcióiban közzétett bejegyzésekben található információk;

 • Az Ecolab cookie-nyilatkozatában („Cookie-nyilatkozat”), hogy az ilyen információk milyen mértékben minősülnek személyes adatnak egy adott joghatóság törvényei szerint (kérjük, vegye figyelembe, hogy bár ez az adatvédelmi nyilatkozat minden weboldalra vonatkozik, a cookie-k és a kapcsolódó cookie-nyilatkozat alkalmazhatósága eltérő lehet, ha Ön a www.ecolab.com webhelyen kívül található bizonyos webhelyeken tartózkodik);

 • Egyéb információk, amelyek a Szolgáltatás igénybevétele során kicserélhetők.  Ön tisztában lesz minden utólagosan gyűjtött információval, mivel az közvetlenül Öntől származik.

FELHASZNÁLÓ ÁLTAL GENERÁLT TARTALOM GYŰJTÉSE

Felkérhetjük Önt, hogy tegyen közzé tartalmat a Szolgáltatásban, beleértve az Ön megjegyzéseit és bármely más olyan információt, amelyet szeretne a Szolgáltatásban elérhetővé tenni, és amely nyilvánossá válhat („Felhasználó által generált tartalom”). Ha Ön Felhasználó által generált tartalmat tesz közzé, az Ön által közzétett összes információ az Ecolab felhatalmazott munkatársai számára elérhetővé válik, és saját belátásunk szerint a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tehető. Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy valós időben hozzáférhetünk, rögzíthetjük és archiválhatjuk a Felhasználó által generált tartalmakat a szervereinken, hogy azokat a Szolgáltatással kapcsolatban felhasználhassuk. Ha Ön véleményt, ajánlást, ajánlást vagy egyéb Felhasználó által generált tartalmat küld a Szolgáltatáson vagy más webhelyeken keresztül, így például a Facebook, Instagram, Google, Yelp és más hasonló csatornákon keresztül, akkor az adott véleményt, ajánlást, támogatást vagy tartalmat nyilvánosan megoszthatjuk a Szolgáltatásban.

MELYEK AZ ECOLAB ÁLTAL GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSAI?

Amikor a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint személyes adatokat ad meg az Ecolabnak, ezeket a személyes adatokat közvetlenül Öntől gyűjtjük, és Ön tudni fogja, hogy pontosan milyen személyes adatokat gyűjtünk. Az Ecolab nem gyűjt személyes adatokat más forrásokból, kivéve, ha azok automatikusan összegyűjtésre kerülnek, ahogyan a Cookie-nyilatkozatban le van írva. Felhívjuk figyelmét, hogy bár a jelen adatvédelmi nyilatkozat minden webhelyre vonatkozik, a cookie-k és a kapcsolódó cookie-nyilatkozatok alkalmazhatósága eltérő lehet, ha Ön bizonyos, a www.ecolab.com webhelyen kívül eső webhelyeken tartózkodik. 

Bizonyos korlátozott körülmények között harmadik fél szolgáltatók is gyűjthetnek adatokat az Ecolab nevében, bár ez a gyűjtés mindig a Szolgáltatás keretében történik.  Ahogyan a Cookie-nyilatkozat is ismerteti, az Ecolab automatikusan gyűjthet bizonyos személyes adatnak minősülő információkat is. Különösen a következő további csatornákon keresztül gyűjthetünk személyes és nem személyes adatokat:

 • Saját cookie-k a webhelyünkön;

 • Harmadik féltől származó sütik a webhelyünkön;

 • Közösségimédia-hálózatok;

 • Harmadik féltől származó szoftveralkalmazások.

HOGYAN HASZNÁLJA FEL AZ ECOLAB A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat feltételeinek megfelelően az Ecolab a személyes adatok fent leírt kategóriáit többféle módon használja fel. Eltérő rendelkezés hiányában a fenti információk az alábbiakban felsorolt célok bármelyikére felhasználhatók.

 
 • a Szolgáltatás Ön számára történő kezeléséhez;

 • az ügyfelekkel vagy szállítókkal folytatott tranzakciók feldolgozásához; 

 • az Ön kéréseire vagy megkereséseire való válaszadás;

 • a Szolgáltatás Ön általi használatával kapcsolatos közlemények, például rendszerfrissítések vagy a Szolgáltatás Ön általi használatával kapcsolatos információk terjesztése;

 • a Szolgáltatás működésének támogatásához szükséges mértékben, például számlázási, számlakarbantartási és nyilvántartási célokra;

 • hogy az Ecolab olyan felhívásokat, termékhirdetéseket és hasonlókat küldjön Önnek, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt (Ön lemondhat arról, hogy megkapja ezeket a marketinganyagokat);

 • hogy értesítsük Önt a jelen Adatvédelmi nyilatkozat változásairól;

 • hogy lehetővé tegyük, hogy Ön felmérésekben vegyen részt, vagy ajánlásokat adjon;

 • az Ecolab kötelezettségeinek teljesítése és az Ön és az Ecolab közötti szerződésekből, illetve az alkalmazandó törvényekből és rendeletekből eredő jogok érvényesítése; 

 • olyan tevékenységek kivizsgálása és megakadályozása, amelyekről megalapozott belátásunk szerint feltételezzük vagy megállapítjuk, hogy csalárd, illegális vagy más módon nem megfelelőek; és 

 • más módon, miután utólagosan értesítettük Önt és/vagy szükség esetén az Ön beleegyezését is megszereztük. 

 

Attól függően, hogy az alkalmazandó adatvédelmi törvény hogyan határozza meg az „eladást”, személyes adatokat adhatunk el harmadik félnek. Ha például Ön coloradói vagy connecticuti lakos, a cookie-k és a nyomkövető technológiák használata személyes adatok harmadik fél hirdetőknek történő értékesítésének minősül. Cookie-kat és más nyomkövető technológiákat is használunk az Ecolab termékekkel kapcsolatos információk megjelenítéséhez más, Ön által látogatott webhelyeken. Ez a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében „célzott reklámozás”. További információért arról, hogy ezeket az információkat hogyan lehet felhasználni a www.ecolab.com webhelyhez kapcsolódó webhelyeken keresztül, kérjük, tekintse meg a Cookie-nyilatkozatot. Felhívjuk figyelmét, hogy bár a jelen adatvédelmi nyilatkozat minden webhelyre vonatkozik, a cookie-k és a kapcsolódó cookie-nyilatkozatok alkalmazhatósága eltérő lehet, ha Ön bizonyos, a www.ecolab.com webhelyen kívül eső webhelyeken tartózkodik. Nem használunk személyes adatokat profilalkotásra olyan döntések elősegítésére, amelyek jogi vagy hasonlóan jelentős hatással vannak az egyénekre.

A személyes adatok „értékesítésének” vagy „megosztásának” fenti konkrét eseteitől eltekintve, ahogyan azt az adott amerikai állam törvényei meghatározzák, az Ecolab nem adja el, nem adja tovább, és nem terjeszti továbbértékesítésre az Ön személyes adatait.

HOGYAN OSZTJA MEG AZ ECOLAB AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT HARMADIK FELEKKEL?

A személyes adatok bármelyik leírt kategóriáját átadhatjuk az Ecolab alkalmazottainak, tanácsadóinak, kapcsolt vállalkozásainak vagy más vállalkozásoknak vagy személyeknek abból a célból, hogy az ilyen adatokat a nevünkben feldolgozzák a Szolgáltatás Ön számára történő nyújtása érdekében. Ilyen körülmények között megköveteljük, hogy ezek a felek vállalják az ilyen információk bizalmas kezelésének védelmét a jelen Adatvédelmi nyilatkozat feltételeivel összhangban. A személyes adatokat fogadó harmadik felek a következők lehetnek:

 
 • Leányvállalataink és kapcsolódó vállalataink;

 • Üzleti partnerek, vállalkozók és csatornapartnerek, amelyek nem minősülnek kapcsolt vállalkozásnak.

 • Harmadik fél beszállítók vagy szolgáltatók, akik létfontosságú szolgáltatásokat nyújtanak, és szükségesek a Szolgáltatás nyújtásához;

 • Bizonyos harmadik felek, ahogyan a Cookie-nyilatkozat ismerteti;

 • Kormányzati szervek vagy más felek jogi eljárás vagy egyéb kérések alapján, amennyiben azt a törvény megengedi;

 • Más személyek vagy harmadik felek, akikkel Ön kérte, hogy megosszuk az információkat.

 

A fentiekben leírtak kivételével nem osztjuk meg személyes adatait más, harmadik fél vállalatokkal kereskedelmi vagy marketing célú felhasználás céljából az Ön beleegyezése nélkül, illetve kivéve, ha ez egy olyan konkrét vagy funkció része, amelyhez Ön hozzájárulhat vagy lemondhat.

Ezenkívül kiadhatunk személyes adatokat: (i) amennyiben jóhiszeműen úgy véljük, hogy az ilyen intézkedés szükséges a vonatkozó törvényeknek való megfeleléshez;( ii) a Felhasználásifeltételek bármely rendelkezésének érvényre juttatása , a felelősségre vonással szembeni védelem, a követelésekkel szembeni védelem, bármely felhasználó jogainak, tulajdonának és személyes biztonságának védelme, vagy a közjó védelmeérdekében; (iii) ha a közzététel szükséges a Szolgáltatás biztonságának és integritásának fenntartásához, vagy bármely felhasználó biztonságának vagy más személyek biztonságának védelme érdekében, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban (iv) bírósági végzésre, idézésre, házkutatási parancsra vagy más jogi eljárásra való válaszadás , atörvény által megengedett és korlátozott mértékben; (v) abban az esetben, ha üzleti átalakulásonmegyünk keresztül , például egyesülés, elidegenítés, felvásárlás, felszámolás vagy eszközeink egészének vagy egy részének értékesítése esetén; vagy (vi) olyan további céllal, amely közvetlenül kapcsolódik ahhoz az eredeti célhoz, amely miatt a személyes adatokat gyűjtöttük.

MENNYI IDEIG ŐRZI MEG AZ ECOLAB AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az Ecolab csak addig őrzi meg az Ön személyes adatait, amíg az a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokra szükséges. A személyes adatokat a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez (például, ha a vonatkozó törvényeknek való megfelelés érdekében meg kell őriznünk az Ön adatait), viták rendezéséhez, valamint jogi megállapodásaink és irányelveink érvényesítéséhez szükséges mértékben őrizzük meg és használjuk fel. Személyes adatai megfelelő megőrzési időtartamának meghatározásához figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, a személyes adatok jogosulatlan felhasználásából vagy nyilvánosságra hozatalából eredő esetleges kár kockázatát, azokat a célokat, amelyekre az Ön személyes adatait használjuk, és hogy ezeket a célokat más eszközökkel is elérhetjük-e, valamint az alkalmazandó jogi követelményeket.

Az Ecolab belső elemzési célokra is megőrzi a használati adatokat. A használati adatokat általában rövidebb ideig őrizzük meg, kivéve, ha ezeket az adatokat a Webhelyeink és/vagy Portáljaink biztonságának megerősítésére vagy funkcionalitásának javítására használjuk, vagy ha törvényi kötelezettségünk van arra, hogy ezeket az adatokat hosszabb ideig megőrizzük.

NEMZETKÖZI ADATÁTVITEL

Ha Ön az Egyesült Államokon kívül tartózkodik, különösen ha Kanadában, Brazíliában, az Európai Unióban („EU”), az Európai Gazdasági Térségben („EGT”), Új-Zélandon, a Dél-afrikai Köztársaságban, Svájcban, az Egyesült Királyságban vagy más, hasonló adatvédelmi törvényekkel rendelkező országokban tartózkodik, kérjük, vegye figyelembe, hogy mi és szervereink az Egyesült Államokban találhatóak. Az Ön által megadott bármely információ továbbításra és feldolgozásra kerülhet az Egyesült Államokba vagy a világ más országaiba, ahol üzleti tevékenységet folytatunk. Bár ez olyan országokban található címzettekre is kiterjedhet, ahol az Ön személyes adatainak jogi védelme alacsonyabb szintű lehet, mint az Ön országában, igyekszünk az Ön adatait az adott joghatóságra vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően védeni, és lépéseket teszünk annak érdekében, hogy csak olyan harmadik felekkel osszuk meg, akik hasonló védelmet biztosítanak. Azzal, hogy kapcsolatba lép az Ecolabbal, és megadja személyes adatait és egyéb adatait, amelyeket az Ecolab jogszerűen gyűjthet, feldolgozhat, felhasználhat vagy továbbíthat az Ecolabbal való kapcsolatával kapcsolatban, Ön egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy adatait az itt közöltek szerint gyűjtsék, feldolgozzák, használják és továbbítsák.

ADATVÉDELMI JOGOK (EURÓPAI UNIÓ ÉS HASONLÓ JOGHATÓSÁGOK)

Ha Ön az EU-ban vagy egy hasonló jogrendszerrel rendelkező joghatóságban tartózkodik, a GDPR vagy annak helyi megfelelője bizonyos jogokat biztosíthat Önnek a törvény értelmében. Különösen az Önről tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítése és törlése. Az Ecolab az Ön személyes adatait a jelen nyilatkozat megőrzési szakaszában leírtak szerint addig őrzi meg, amíg Ön nem kéri az ilyen személyes adatok törlését. Az Ecolab az Ön személyes adatai tekintetében Adatkezelőnek (vagy azzal egyenértékű megkülönböztetésnek) minősül. Elérhetőségeinket az itt leírtak szerint vagy a Szolgáltatás más részein találja meg.

Bizonyos körülmények között az alábbi adatvédelmi jogok illetik meg Önt:

 
 • A rendelkezésünkre álló személyes adatokhoz való hozzáférés, frissítés vagy törlés joga.

 • A helyesbítés joga. Ön jogosult arra, hogy személyes adatait helyesbítsék, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.

 • A tiltakozás joga. Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak általunk végzett kezelése ellen.

 • A korlátozás joga. Önnek jogában áll kérni, hogy korlátozzuk személyes adatai feldolgozását.

 • Az adathordozhatósághoz való jog. Önnek joga van ahhoz, hogy az Önről tárolt személyes adatainak másolatát strukturált, géppel olvasható és általánosan használt formátumban megkapja.

 • A hozzájárulás visszavonásának joga. Önnek joga van ahhoz is, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, amennyiben személyes adatainak feldolgozásához az Ön hozzájárulására támaszkodtunk.

Személyes adataival kapcsolatos kérés esetén kérjük, írjon a dataprivacy@ecolab.com címre.

Ha észrevétele, kérdése vagy panasza van azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük személyes adatait, reméljük, hogy az itt leírtak szerint lép velünk kapcsolatba, hogy lehetővé tegye számunkra az ügy megoldását. Ezen túlmenően ha az EGT területén tartózkodik, panaszt nyújthat be személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban valamely szabályozó hatósághoz. Az alábbi linkek segíthetnek a megfelelő szabályozó megtalálásában:

 • Az Egyesült Királyságban Önnek joga van panaszt benyújtani az információs biztoshoz: www.ico.org.uk
 • Svájcban joga van kapcsolatba lépni a Szövetségi Adatvédelmi és Információs Biztossal (FDPIC) FDPIC
 • Az EU-ban Önnek joga van panaszt benyújtani a helyi adatvédelmi hatósághoz. A helyi hatóság megkereséséhez tekintse meg a listát az Európai Adatvédelmi Testület honlapján: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
 • Dél-Afrikában Önnek joga van panaszt benyújtani az információs szabályozóhoz: https://www.justice.gov.za/inforeg/index.html
 • Brazíliában Önnek joga van panaszt benyújtani az Országos Adatvédelmi Hatósághoz (ANPD) 
 • Argentínában Önnek joga van kapcsolatba lépni a Személyes Adatvédelmi Nemzeti Igazgatósággal PDP
 • Kanadában Önnek joga van panaszt benyújtani a kanadai adatvédelmi biztoshoz: Az adatvédelmi biztos hivatala Kanadában
 • Japánban Önnek joga van kapcsolatba lépni a Személyes Adatvédelmi Bizottsággal.  https://www.ppc.go.jp/en/
 • Ausztráliában Önnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi biztoshoz  Ausztrál információs biztos
 • Új-Zélandon felveheti a kapcsolatot az adatvédelmi biztos irodájával www.privacy.org.nz

A feldolgozás jogalapja

Ha Ön az EGT területén vagy olyan joghatóságban tartózkodik, amely hasonló jogalapot ír elő az adatkezeléshez, a jelen nyilatkozatban leírt személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának jogalapja az általunk gyűjtött személyes adatoktól és az adott kontextustól függ, amelyben gyűjtjük őket.

 

Aszemélyes adatokat azért kezelhetjük, mert:

 • Az Ön és az Ecolab közötti szerződés teljesítéséhez szükséges;

 • Ön hozzájárult ehhez (a vonatkozó joghatóságokban);

 • Az adatkezelés az adatkezelői minőségünkben fennálló jogos érdekünkből történik, amennyiben az Ön jogai nem írják felül ezt a jogos érdeket;

 • Az Ecolabnak meg kell felelnie a jogszabályoknak.

Amennyiben bizonyos érzékeny személyes adatok feldolgozása az Ön kifejezett hozzájárulása alapján történik, Ön jogosult arra, hogy ezt a hozzájárulását bármikor visszavonja. Ehhez lépjen kapcsolatba velünk a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint. Ha van olyan eltérő jogalap, amely lehetővé tenné számunkra, hogy a hozzájárulás visszavonása után is folytassuk személyes adatainak feldolgozását, akkor erről a jogalapról a kérelem benyújtásakor tájékoztatjuk Önt.

HARMADIK FÉL HIRDETŐK

Más cégek, úgynevezett harmadik fél hirdetéskiszolgálók vagy hirdetési hálózatok számára engedélyezhetjük, hogy hirdetéseket jelenítsenek meg a Szolgáltatáson belül. Ezek a harmadik féltől származó hirdetésikiszolgálók vagy hirdetési hálózatok technológiát használnak arra, hogy közvetlenül az Ön eszközére küldjék a Szolgáltatáson megjelenő hirdetéseket és linkeket. Ilyenkor automatikusan megkapják az eszköz azonosítóját és IP-címét. Más technológiákat (például cookie-kat, JavaScriptet vagy webjelzőket) is használhatnak hirdetéseik hatékonyságának mérésére és az Ön által látott hirdetési tartalmak személyre szabására. A harmadik fél hirdetéskiszolgálók vagy hirdetéshálózatok adatvédelmi irányelveiben találhat további információkat a gyakorlatukról, valamint utasításokat arra vonatkozóan, hogy miként tilthatja le bizonyos gyakorlatokat. A jelen adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik rájuk, és nem tudjuk ellenőrizni a tevékenységüket.

LEIRATKOZÁSI PREFERENCIAJELZÉSEK

A www.ecolab.com webhelyhez kapcsolódó szolgáltatás felismeri a Global Privacy Control („GPC”) jelet. Felhívjuk figyelmét, hogy bár a jelen adatvédelmi nyilatkozat minden webhelyre vonatkozik, a cookie-k és a kapcsolódó cookie-nyilatkozatok alkalmazhatósága eltérő lehet, ha Ön bizonyos, a www.ecolab.com webhelyen kívül eső webhelyeken tartózkodik. 

Ha Ön olyan böngészőbeállítást vagy beépülő modult használ, amely minden egyes meglátogatott webhelyen jelzést küld a leiratkozási preferenciákról, akkor ezt érvényes leiratkozási kérésként kezeljük. GPC böngészőjelet támogató böngésző letöltéséhez és használatához kattintson ide: https://globalprivacycontrol.org. Ha a GPC-jel használatát választja, akkor azt minden támogatott böngészőnél vagy böngészőbővítménynél be kell kapcsolnia. 

Egyes internetböngészők tartalmaznak egy „Do Not Track” funkciót, amely jelzi a felkeresett webhelyeknek, hogy nem szeretné, hogy online tevékenységeit nyomon kövessék. Tekintettel arra, hogy a böngészők nem egységesen kommunikálják a „Do Not Track” jelzést, a Webhely jelenleg nem értelmezi, nem reagál rá és nem módosítja a gyakorlatát, amikor „Do Not Track” jeleket kap.

INFORMÁCIÓBIZTONSÁG ÉS FELHASZNÁLÓI FELELŐSSÉG

Az iparági szabványoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, amelyek célja a Szolgáltatáson keresztül megadott összes információ biztonságának védelme. Az interneten vagy mobileszközön keresztül továbbított információk biztonságát azonban soha nem lehet garantálni. Nem vállalunk felelősséget az interneten keresztül történő kommunikáció lehallgatásáért vagy megszakításáért, illetve az adatok megváltoztatásáért, illetéktelen hozzáféréséért, elvesztéséért vagy illetéktelen felhasználásáért. 

A Szolgáltatás felhasználói felelősek a jelszó, a felhasználói azonosító vagy a jelszóval védett vagy a Szolgáltatás biztonságos területeire való belépéshez szükséges hitelesítés egyéb formáinak biztonságáért. Az Ön és az Ön adatainak védelme érdekében a biztonság megsértésének gyanúja esetén a vizsgálat lefolytatásáig előzetes értesítés nélkül felfüggeszthetjük a Szolgáltatás bármelyikének használatát.

KÜLSŐ LINKEK

A Szolgáltatás tartalmazhat harmadik felek által fenntartott más webhelyekre mutató linkeket. Felhívjuk figyelmét, hogy nem gyakorolunk ellenőrzést a hivatkozott oldalak felett, és az Ecolab nem felelős az ilyen oldalak adatvédelmi gyakorlatáért és tartalmáért. Minden egyes hivatkozott webhely saját, független adatvédelmi és adatgyűjtési politikát és eljárásokat tart fenn, és javasoljuk, hogy a személyes adatok megadása előtt tekintse meg a többi webhely adatvédelmi irányelveit. 

Ön ezennel tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ecolab nem felelős az ilyen harmadik fél webhelyek adatvédelmi gyakorlatáért, adatgyűjtési irányelveiért és eljárásaiért, illetve tartalmáért, és Ön ezennel mentesíti az Ecolabot minden olyan követelés alól, amely az ilyen harmadik fél webhelyek adatvédelmi gyakorlatából, adatgyűjtési irányelveiből és eljárásaiból és/vagy tartalmából ered vagy azzal kapcsolatos.

GYERMEKEK ADATVÉDELME

A Szolgáltatás nem 18 év alatti gyermekek számára készült, és az Ecolab tudatosan nem gyűjti 18 év alatti gyermekek személyes adatait.

A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSAI

Az Ecolab fenntartja a jogot, hogy időről időre módosítsa a jelen adatvédelmi nyilatkozatot annak érdekében, hogy az pontosan tükrözze a szabályozási környezetet és az adatgyűjtési elveinket. Ha a jelen adatvédelmi nyilatkozatban lényeges változások történnek, az Ecolab a módosított adatvédelmi nyilatkozatot közzéteszi a webhelyén. A jelen adatvédelmi nyilatkozat legutóbb 2023 augusztusában módosult.

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK

Ha kérdése vagy észrevétele van a jelen adatvédelmi nyilatkozattal vagy az Ecolab által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 844-880-8355 telefonszámon vagy a dataprivacy@ecolab.com címen.