Adatvédelmi szabályzat

Az Ecolab Inc. globális adatvédelmi szabályzata

1.0 Cél

Az Ecolab adatvédelem melletti elkötelezettsége

Az alábbi szabályzat ismerteti azokat a személyes adatokat, amelyeket az Ecolab jogosult begyűjteni, továbbá azt, hogy az Ecolab miként használja fel és őrzi ezeket az adatokat és kikkel oszthatja meg azokat. A jelen szabályzat szándéka, hogy adatvédelmi tájékoztatást nyújtson annak érdekében, hogy megfeleljen azon joghatóságok adatvédelmi jogszabályainak és előírásainak, amelyek keretében az Ecolab működik.

Az Ecolab javasolja alkalmazottainak, független vállalkozóinak, ügyfeleinek, szállítóinak, kereskedelmi látogatóinak, üzlettársainak, befektetőinek és más érdekelt feleknek, hogy olvassák végig a jelen szabályzatot. Azzal, hogy Ön weboldalunkat igénybe veszi vagy más eszközzel ad át személyes adatokat az Ecolab részére, tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzat kötelező érvényét és elfogadja, hogy az Ecolabnak jogában áll az Ön személyes adatainak jelen szabályzatban rögzített begyűjtésére, feldolgozására, továbbítására, felhasználására és közreadására.

2.0 Személyes adatok

Az Ecolab köteles biztosítani minden észszerű óvintézkedést annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ecolab által begyűjtött személyes adatok védelméről és biztonságáról. Miközben igénybe veszi weboldalunkat vagy más módon kommunikál az Ecolabbal, az Ecolab jogosult arra, hogy személyes adatokat gyűjtsön be és dolgozzon fel. Az Ecolab általában olyan személyes elérhetőségi információkat gyűjt be (pl. név, vállalat, cím, telefonszám és e-mail-cím), amelyeket Ön tudatosan bocsát rendelkezésre vagy regisztrációval, felméréssel, kérdésekre adott válaszokkal, vagy pedig a kereskedelmi kapcsolatunk keretében való egyéb felhasználás céljából. Előfordulhat, hogy olyan pótlólagos személyes adatokat gyűjtünk be Önről, amelyeket önkéntesen ad meg, ideértve nem kizárólagos jelleggel a munkakört, kiegészítő elérhetőségi adatokat, születési időt, hobbikat, érdeklődési köröket és szakmai kapcsolatokat.

3.0 Személyes adatok felhasználása

Az Ecolab weboldalát rendeltetése szerint az Ecolab ügyfelei, kereskedelmi látogatói, üzlettársai, befektetői és más érdekelt felek veszik igénybe üzleti célokra. Az Ecolab által a weboldalán keresztül vagy más módon begyűjtött személyes adatok az Önnel fennálló kereskedelmi kapcsolatunk támogatását szolgálják, ideértve nem kizárólagosan az ügyfélmegrendelések feldolgozását, az eladóktól származó megbízásokat, számlakezelést, az ügyféligények megismerését, megkeresésekre való válaszadást és információkhoz való hozzáférés biztosítását. Az idevágó joghatóság jogszabályainak és előírásainak megfelelően ezenkívül az Önnel fennálló kapcsolatunk érdekében:

  • jogunkban áll, hogy személyes adatokat osszunk meg globális kapcsolt vállalkozásainkkal azért, hogy jobban megismerjük az Ön üzleti igényeit és azt, hogy miként tökéletesíthetjük termékeinket és szolgáltatásainkat;
  • igénybe vehetjük harmadik felek szolgáltatásait, amelyek elősegítik a személyes adatok begyűjtését, összeállítását, illetve feldolgozását az üzleti kapcsolatunkat érintő szolgáltatásokkal összefüggésben;
  • mi (vagy az általunk megbízott harmadik fél) arra is felhasználhatjuk a személyes adatokat, hogy az Ön üzleti igényeit szolgáló Ecolab-ajánlatokkal keressük meg Önt, vagy online felmérésket végezzünk ügyfeleink igényeinek jobb megismerése céljából; és
  • a személyes adatokat marketing- és eladásösztönzési célból is felhasználhatjuk.

Amennyiben úgy dönt, hogy nem járul hozzá személyes adatainak üzleti kapcsolatunk támogatása végett (különösen közvetlen üzletszerzés vagy piackutatás útján) történő felhasználásához, úgy tiszteletben tartjuk a döntését. Személyes adatait nem értékesítjük harmadik felek részére, nem is osztjuk meg azokat harmadik felekkel, kivéve azokban az esetekben, amelyekben a jelen szabályzat eltérően rendelkezik. Az Ecolab mindaddig őrzi a személyes adatokat, ameddig Ön üzleti kapcsolatban marad az Ecolabbal, és/vagy amennyiben regisztrálta magát azért, hogy marketinganyagokat vagy más közleményeket kapjon az Ecolabtól, akkor mindaddig, amíg nem kéri az érintett személyes adatai törlését.

4.0 Harmadik fél szolgáltatók

Az Ecolab a saját weboldalának kereskedelmi üzemeltetője, és olyan szolgáltatókat vesz igénybe adattárhely biztosításához vagy az adatok feldolgozásához, amelyek szoftvereket és tartalmakat bocsátanak honlapjaink rendelkezésére, illetve amelyek egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak. Az Ecolab jogosult arra, hogy az Ön által átadott személyes adatokat a fentnevezett harmadik felek tudomására hozza, amelyek az említett szolgáltatásokat az Ön személyes adatainak védelmét szolgáló szerződés alapján nyújtják. Az Ecolab konkrétan a Google egyik leányvállalatát, a YouTube-ot bízta meg, hogy segítsen bizonyos interaktív tartalmak biztosításában a weboldalon (az említett szolgáltatókra vonatkozó információk a YouTube Szolgáltatási feltételeiben valamint a Google Adatvédelmi irányelveiben olvashatók). Ezenkívül, amennyiben az idevágó joghatóság jogszabályaival és előírásaival összhangban áll, az Ecolab személyes adatokat adhat közre, feltéve, hogy ez a közreadás:

  • személyes adatok pótlólagos célra való felhasználását jelenti, amely közvetlenül kapcsolódik a személyes adatok begyűjtésének eredeti céljához;
  • az Önnel kötendő szerződés előkészítéséhez, megtárgyalásához és teljesítéséhez szükséges;
  • jogszabály vagy az illetékes kormányzati vagy bírói hatóságok írják elő;
  • jogi kereset vagy védelem létrehozásához vagy megőrzéséhez szükséges;
  • vállalati szerkezetátalakítás, eszközök értékesítése, jogi egyesülés vagy elidegenítés részét képezi; vagy
  • csalás vagy más illegális cselekedetek, pl. az Ecolab információtechnológiai rendszereit ért szándékos támadás megelőzéséhez szükséges.

5.0 Nemzetközi adattovábbítás

Felhívjuk svájci és európai uniós (EU) ügyfeleink figyelmét arra, hogy az Ecolab (mint USA-székhelyű vállalat) Svájcon és az EU-n kívüli országokban (ideértve az USA-t) is meglévő közvetlen és közvetett leányvállalatain keresztül is tevékenykedik és adott esetben bizonyos harmadik feleket vonhat be (a fentiek szerint). Ha Ön igénybe veszi a weboldalunkat vagy internetes portáljainak, minden információ, ideértve a személyes adatokat is, továbbítható az Ecolab felé (ideértve azokat az alvállalkozókat is, amelyek adott esetben fenntartják és/vagy üzemeltetik a weboldalunkat) az Egyesült Államokban és máshová, valamint továbbítható a világon bárhol székhellyel rendelkező harmadik felek részére. Noha az információk olyan országokban megtalálható címzettjei is ide sorolhatók, ahol a személyes adatok jogszabályi védelme esetleg alacsonyabb szintű, mint az Ön országában, ennek ellenére az Ön adataira és lakhelyére vonatkozó követelményeknek megfelelően fogjuk biztosítani adatainak védelmét. Különösen az EU-ból kimenő adatoknál az Ecolab tartja magát azokhoz az adattovábbítási megállapodásokhoz, amelyek tartalmazzák az általános szerződési feltételeket. Weboldalunk vagy internetes portáljaink használatával Ön egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait és más információit továbbítsuk az Egyesült Államokba és egyéb helyekre a jelen szabályzatban rögzített célok és felhasználási módok érdekében. 

6.0 Automatikusan gyűjtött nem személyes adatok

Amikor Ön belép az Ecolab weboldalára vagy internetes portáljaira, mi automatikusan (vagyis regisztráció nélkül) gyűjthetünk nem személyes adatokat (pl. internetes böngésző típusa, alkalmazott operációs rendszer, annak a weboldalnak a domainneve, ahonnan Ön jött, látogatások száma, a weboldalon eltöltött átlagos idő, megtekintett oldalak). Ezeket az adatokat arra használhatjuk fel és azért osztjuk meg globális kapcsolt vállalkozásainkkal és szolgáltatóinkkal, hogy figyelemmel kísérjük weboldalaink kedveltségét és javítsuk a teljesítményüket, illetve a tartalmukat. Ebben az esetben a feldolgozás névtelenül és az Ecolab belátása szerint zajlik.

7.0 Egyéb online adatok

Ezenkívül előfordulhat, hogy bizonyos online technikai alkalmazások vagy az Ön által Ecolabbal folytatott más interakciók üzleti és műszaki adatok bevitelét teszik szükségessé. Azáltal, hogy Ön megadja a kért információkat, hozzájárul az említett adatok Ecolab által történő kezeléséhez és tárolásához. Addig, amíg az Ecolab értesítést nem kap arról, hogy Ön el kívánja távolíttatni az adott információkat az Ecolab szerveréről, az Ecolabnak jogában áll az említett adatokat megtartani és későbbi kereskedelmi kommunikáció céljára felhasználni. Az említett információk eltávolítása iránti kérelmet az alább megadott elérhetőségeken lehet előterjeszteni. Az Ecolab megtesz minden észszerű óvintézkedést annak érdekében, hogy az említett adatok ne kerüljenek átadásra vagy továbbításra harmadik felek számára, kivéve, ha adott esetben ezek a harmadik felek weboldal-üzemeltetést, -karbantartást és kapcsolódó szolgáltatásokat végeznek.

8.0 „Cookie-k-Sütik” – a számítógépen automatikusan tárolt információk

A cookie-k („sütik”) olyan információk, amelyek automatikusan tárolódnak egy adott weboldal felhasználójának számítógépén. Amikor egy felhasználó megtekinti az Ecolab weboldalát (weboldalait), az Ecolab adott esetben cookie formájában elmenthet a felhasználó számítógépén néhány adatot azért, hogy automatikusan felismerje a felhasználót akkor, amikor a felhasználó a későbbiekben újra felkeresi az Ecolab weboldalát (weboldalait). Az Ecolab mindent megtesz annak érdekében, hogy a cookie-k tekintetében megfeleljen az idevágó jogszabályoknak és előírásoknak.

9.0 Gyermekek

Az Ecolab tudatosan nem gyűjt személyes adatokat 18 éven aluli gyermekektől. Az Ecolab weboldala(i) nem 18 éven aluliaknak szólnak.

10.0 Biztonság és adatok sértetlensége

Az Ecolab megteszi az óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megvédje a birtokában lévő személyes adatokat az adatvesztéssel, visszaéléssel, jogtalan hozzáféréssel, közléssel, átalakítással és megsemmisítéssel szemben. Az Ecolab időközönként felülvizsgálja a biztonsági intézkedéseit annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok védelmét.

Az Ecolab csak olyan módon használ fel személyes adatokat, amely összeegyeztethető azokkal a célokkal, amelyekre begyűjtötték azokat, vagy amelyekre Ön a későbbiekben engedélyt adott. Miközben az Ecolab mindent megtesz annak biztosításáért, hogy a személyes adatok rendeltetésszerűek, pontosak, teljesek és aktuálisak maradjanak, az Ecolab elvárja minden személytől azt is, hogy folyamatosan frissítse személyes adatait.

11.0 Linkek más weboldalakhoz

Az Ecolab weboldala(i) „linkeket” tartalmazhat(nak) olyan weboldalakhoz, amelyek harmadik felek birtokában vannak és amelyeket harmadik felek üzemeltetnek. Az említett linkekhez való hozzáféréssel – amelyek az Ön kényelmét szolgálják – Ön elhagyja a mi oldalunkat és aláveti magát a másik weboldal adatvédelmi gyakorlatainak. Ez a szabályzat nem vonatkozik olyan személyes adatokra, amelyeket Ön független harmadik felek rendelkezésére bocsát.

12.0 Adatmegőrzés

Az Ecolab általában kizárólag addig őrzi meg a személyes adatokat, ameddig azokra a kezelés konkrét céljából és az Ecolab nyilvántartás-kezelési szabályzata szerint szükség van, illetve ameddig azt egy adott joghatóság törvényei és rendeletei előírják. Például, az adatokat addig őrizzük meg, ameddig Ön jogosult az Ecolab weboldalát (weboldalait) igénybe venni, ideértve azokat az Ecolab-eszközöket is, amelyek weboldalunkon (weboldalainkon) keresztül hozzáférhetők. Az említett jogosultság megszűnésekor az Ön Ecolab weboldalával (weboldalaival) kapcsolatos személyes adatai eltávolításra kerülnek.

13.0 Adathozzáférés és -helyesbítés

Kérésre az Ecolab észszerű keretek között hozzáférést biztosít a magánszemélyek számára a róluk tárolt személyes adatokhoz. Ezenkívül az Ecolab mindent megtesz annak érdekében, hogy engedélyezze a magánszemélyek számára azoknak az adatoknak a helyesbítését, módosítását vagy törlését, amelyekről bebizonyítják, hogy pontatlanok vagy hiányosak. Az Ecolab elvárja minden személytől azt is, hogy folyamatosan frissítse a személyes adatait. Az Ecolab által őrzött személyes adatok elérése, helyesbítése, módosítása vagy törlése érdekében az érintett személynek az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésére:

TELEFON: +1-844-880-8355 | E-MAIL: dataprivacy@ecolab.com

14.0 Uniós adatvédelmi jogok

Amennyiben az Ön személyes adatait az EU-ban kezelik, vagy ha Ön az EU-ban rendelkezik állandó lakóhellyel, az EU általános adatvédelmi rendelete a törvény értelmében bizonyos jogokat biztosít Önnek. Különösen az Ön Ecolab által őrzött személyes adatainak eléréséhez, helyesbítéséhez vagy törléséhez fűződő jogot.

Az alkalmazandó jogszabályok által előírt mértékben az Ecolab észszerű keretek között hozzáférést biztosít az egyének számára az Ecolab által róluk tárolt személyes adatokhoz, továbbá észszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy az említett egyének helyesbíthessék, módosíthassák vagy törölhessék a róluk tárolt adatokat. Az Ecolab elvárja minden személytől azt is, hogy folyamatosan frissítse a személyes adatait. Az Ecolab által őrzött személyes adatok elérése, helyesbítése, módosítása vagy törlése érdekében az érintett személynek az Ecolab kereskedelmi kapcsolattartójával kell felvennie a kapcsolatot, illetve az alábbi e-mail-címre írhat levelet: dataprivacy@ecolab.com.

Amennyiben észrevétele, kérdése vagy reklamációja van azt illetően, hogy az Ecolab miként kezeli a személyes adatait, forduljon bizalommal hozzánk és mi megoldjuk a problémát. Ezenkívül az EU-ban élő személyek panaszt terjeszthetnek elő a személyes adataik kezelését illetően az EU adatvédelmi hatóságai felé (DPA-k). A megfelelő DPA megtalálásához a következő link adhat segítséget: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

15.0 E szabályzat változásai

Az Ecolab fenntartja annak jogát, hogy időről időre módosítsa a jelen szabályzatot azért, hogy az pontosan tükrözze a jogi és szabályozói környezetet és a mi adatbegyűjtési elveinket. A jelen szabályzat lényeges módosítása esetén az Ecolab közzéteszi az átdolgozott szabályzatot a weboldalán.

16.0 Az Ecolab alkalmazottaira vonatkozó adatvédelem

Az Ecolab alkalmazottaira vonatkozó adatvédelmi szabályzatról bővebb információkat az alábbi címen találhat: https://www.ecolab.com/epp.

17.0 Kérdések és észrevételek

A jelen szabályzattal kapcsolatos kérdéseikkel vagy észrevételeikkel (pl. személyes adataik felülvizsgálatához és frissítéséhez vagy ezeknek az adatbázisunkból való eltávolításához) keressék fel az alábbi elérhetőségeink egyikét: +1-844-880-8355 vagy dataprivacy@ecolab.com