Bevezetés

Ezt a honlapot az Ecolab-Hygiene Kft. (1123 Budapest, Alkotás u.50.) hozta létre (a továbbiakban “Ecolab”). Az ezen a honlapon rendelkezésre álló információkat az Ecolab, kapcsolat társaságok és harmadik személyek a lehető legnagyobb gondossággal állították össze, azonban az információk teljességét és helyességét nem tudjuk garantálni. Figyelemmel a 4. szakasz Ecolab nem vállalja a felelősséget a honlap esetleges hibáiért.

Az oldalra való belépéssel ön korlátozás vagy fenntartás nélkül elfogadja a weboldal alábbi általános használati feltételeit, melyeket pdf formátumban is megtekinthet vagy kinyomtathat. 

EZ A HONLAP ÉS A BENNE TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TERÜLTÉN NEM JÓVÁHAGYOTT ÉS NEM HASZNÁLHATÓAK, ILLETVE NEM AZ AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁROK VAGY LAKOSOK SZÁMÁRA KÉSZÜLTEK. AZ EMLÍTETT SZEMÉLYEK KÉRJÜK, HOGY A HELYI ECOLAB HONLAPOT VAGY AZ AMERIKAI LEÁNYVÁLLALATOK HONLAPJÁT HASZNÁLJÁK!

1. Szerzői jogok
A honlapunkon található oldalak – beleértve azok tartalmát és szerkezetét is – szerzői jogvédelem alatt állnak. Nevezetesen: a másolások, átdolgozások, fordítások, valamint egyéb médiatárolás és feldolgozás (ideértve az elektronikus úton történő tárolást vagy feldolgozást) szerzői jogi védelmet élveznek. Minden felhasználás részben vagy egészben az Ecolab előzetes, írásos hozzájárulását igényli. Az információk és adatok, különösen a szövegrészek vagy képanyagok (kivéve az Ecolab sajtófotóit) sokszorosításához az Ecolab előzetes, írásos hozzájárulása szükséges. Az illusztrációkat a vonatkozó szerzői jogi törvény védi. A terjesztési és sokszorosítási jogok az Ecolab-ot illetik. Ezek a jogok teljes egészében továbbra is érvényesek maradnak akkor is, ha a képek automatikusan vagy manuálisan archiválásra kerülnek.
Kizárólag az Ecolab sajtófotóit lehet szerkesztőségi célokra felhasználni. Az Ecolab sajtófotók sokszorosítása és/vagy elektronikus úton történő módosítása esetén fel kell tüntetni a “szerzői jog "© [év] Ecolab, Minden jog fenntartva” figyelmeztetést. Az utánnyomás díjmentes, azonban az Ecolab egy darab köteles példányra igényt tart.

2. Védjegyek
Az “Ecolab” védjegy, az Ecolab logo, minden terméknév és/vagy termékmegjelenés ezeken az oldalakon az Ecolab bejegyzett leányvállalatainak, licence-adóinak vagy vegyes vállalatainak bejegyzett védjegyei.   A jogosulatlan használat vagy visszaélés ezen védjegyekkel szemben kifejezetten tilos, és sérti a védjegyi-, szerzői-, és egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, illetve a tisztességes versenyhez való jogot .

 

3. Nyilatkozat harmadik fél honlapjával kapcsolatban
(a) A honlap oldalai hiperhivatkozásokat (hiperlinkeket, csatolásokat) tartalmazhatnak más weboldalakhoz, melyek harmadik személy által üzemeltetettek és melyek tartalma nem ismert az Ecolab számára.   Az Ecolab csak megkönnyíti a hozzáférést ezekhez az oldalakhoz és semmilyen felelősséget nem vállal azok tartalmáért.  Csatolásainknak harmadik fél weboldalához csupán az a célja, hogy megkönnyítse a navigációt az Ön számára. A hivatkozott oldalakon található nyilatkozatokat nem az Ecolab készítette. Nem vállalunk felelősséget semmilyen jogszabályi rendelkezés, vagy a harmadik fél jogainak megsértéséért és megszegéséért, amelyek előfordulhatnak az ilyen oldalakon.

(b) Azon weboldalak tartalmáért, amelyekhez az Ecolab honlapról lehet csatlakozni, a tulajdonosok az egyedüli felelősek, ugyanez vonatkozik az ezekről az oldalakról eladásra kínált termékekre, termékek kezelésére és a megrendelésekre.  

(c) Az Ecolab nem vállalja a felelősséget semmilyen szerzői jog, védjegy vagy más szellemi tulajdonjogok, személyiségi jogok megsértésének előfordulása esetén olyan oldalon, mely hivatkozással érhető el.

(d) Megrendelés vagy bármilyen más jogi nyilatkozat tekintetében a szerződés kizárólag a felhasználó és az adott honlap tulajdonosa között készül, de semmilyen körülmények között nem az Ecolab és a felhasználó között. Kérjük, vegye figyelembe a gyártó általános üzleti feltételeit a kapcsolódó weboldalon!

(e) Ez a nyilatkozat érvényes minden ezen a területen látható hiperhivatkozásra, az oldalak teljes tartalmára, amelyhez ezek a hiperhivatkozások vezetnek.

4. Általános adatvédelem
Nem vállalunk felelősséget a honlap használatából eredő károkért – tekintet nélkül a jogi okra, ideértve a szerződésen kívüli károkozást –, a felelősség a szándékosság vagy súlyos gondatlanság által okozott károkra korlátozódik.

Amennyiben fennáll az Ecolab felelőssége a szerződéses kötelezettségek megsértése miatt, a kártérítési igény teljes összege az előre látható károk mértékére korlátozódik.  Ez nem befolyásolja az Ecolab felelősségét az alkalmazandó termék megfelelőségi törvény vagy bármely adott garancia terén.  A fenti felelősségi korlátozások továbbá nem vonatkoznak az életminőséget rontó, testi sérülést vagy valamely személy egészségügyi károsodását okozó esetekre.

Az Ecolab nagy erőfeszítéseket tesz annak érekében, hogy a weboldalai vírusmentesek legyenek, azonban a teljes vírusmentességet nem tudjuk garantálni. Emiatt azt javasoljuk, hogy a dokumentumok és adatok letöltése előtt fordítson figyelmet a megfelelő vírusvédelemre (pl. víruskeresők)! Az Ecolab nem szavatolja, hogy a honlapján kínált szolgáltatások, illetve azok elérhetősége tévedésektől vagy hibáktól mentes.

5. Előrejelzések és szándéknyilatkozatok

Ezen az oldalon, a jövőre vonatkozó kijelentéseket a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint tettük.  Ugyanakkor a ténylegesen elért eredmények nagyban különböznek ezektől a jövőre vonatkozó kijelentésektől, mert versenyképességi és makrogazdasági tényezők egész csoportjától függenek, amelyek bizonyos esetben az Ecolab hatókörén túlmutatnak. A jogi kötelezettségek megsértése nélkül az Ecolabnak nem áll szándékában a honlapon található jövőre vonatkozó kijelentéseket állandóan frissíteni.

6. Ecolab termékek
Ezen az internetes oldalon bemutatott termékek csak mintaként szolgálnak az Ecolab csoport által forgalmazott termékek teljes köréből, melyek világszerte elérhetőek.  Az Ecolab nem garantálja, hogy a bemutatott termék az Ön országában is kapható. Az elérhető termékek körének listáját megtalálja az adott ország honlapján.

Back to Top