Adatvédelmi Nyilatkozat

A. Ecolab adatvédelmi kötelezettségvállalása

Az alábbi nyilatkozat ismerteti azokat a személyes adatokat, amelyeket Ecolab jogosult begyűjteni, továbbá azt, hogy Ecolab miként használja fel és őrzi ezeket az adatokat és kikkel oszthatja meg azokat. A jelen nyilatkozat célja, hogy adatvédelmi tájékoztatást nyújtson a magánszemélyek számára azon adatvédelmi jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelőség érdekében, amelyek keretében Ecolab is tevékenykedik.

Ecolab javasolja ügyfeleinek, szállítóinak, kereskedelmi látogatóinak, üzlettársainak, befektetőinek és más érdekelt feleknek, hogy olvassák végig a jelen nyilatkozatot. Azzal, hogy Ön igénybe veszi a weboldalunkat, vagy más eszközzel ad át személyes adatokat Ecolab részére, tudomásul veszi és elismeri a jelen nyilatkozat kötelező érvényét, és elfogadja, hogy Ecolabnak jogában áll az Ön személyes adatait a jelen nyilatkozatban rögzítettek szerint begyűjteni, feldolgozni, továbbítani, felhasználni és közzétenni.

B. Személyes adatok

Ecolab köteles megtenni minden észszerű óvintézkedést annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ecolab által begyűjtött személyes adatok bizalmas kezeléséről és biztonságáról.  Miközben Ön igénybe veszi a weboldalunkat vagy más módon kommunikál Ecolabbal, Ecolab jogosult arra, hogy személyes adatokat gyűjtsön be és dolgozzon fel. Ecolab általában olyan személyes kapcsolati információkat gyűjt be (pl. név, vállalat, cím, telefonszám és e-mail-cím), amelyeket Ön a saját tudtával bocsát rendelkezésre, akár regisztrációval, felméréssel, kérdésekre adott válaszokkal, akár a kereskedelmi kapcsolatunk keretében való egyéb felhasználás céljából. Előfordulhat, hogy olyan pótlólagos személyes adatokat kérünk Öntől, amelyeket önkéntesen adhat meg, ideértve nem kizárólagos jelleggel a munkaköri beosztást, kiegészítő kapcsolati adatokat, születési időt, hobbikat, érdeklődési köröket és szakmai összeköttetéseket.

C. Személyes adatok felhasználása

Ecolab weboldalát a rendeltetése szerint Ecolab ügyfelei, kereskedelmi látogatók, üzlettársak, befektetők és más érdekelt felek veszik igénybe üzleti célokra. Az Ecolab által a weboldalán keresztül vagy más módon begyűjtött személyes adatok az Önnel fennálló kereskedelmi kapcsolatunk támogatását szolgálják, ideértve nem kizárólagosan a vevőmegrendelések feldolgozását, eladóktól származó megbízásokat, számlakezelést, a vevőigények megismerését, ajánlatkérésekre való válaszadást és információkhoz való hozzáférés biztosítását. A vonatkozó törvényhozás jogszabályainak és előírásainak megfelelően ezenkívül az Önnel fennálló kapcsolatunk érdekében:

  • jogunkban áll, hogy személyes adatokat osszunk meg globális kapcsolt vállalkozásainkkal azért, hogy megismerjük az Ön igényeit és azt, hogy miként tökéletesíthetjük termékeinket és szolgáltatásainkat;
  • igénybe vehetjük harmadik felek szolgáltatásait, amelyek elősegítik a személyes adatok begyűjtését, összeállítását, ill. feldolgozását az üzleti kapcsolatunkat érintő szolgáltatásokkal összefüggésben;
  • mi (vagy az általunk megbízott harmadik fél) arra is felhasználhatjuk a személyes adatokat, hogy az Ön üzleti igényeit szolgáló Ecolab-ajánlatokkal keressük meg Önt, vagy online felmérésket végezzünk ügyfeleink igényeinek jobb megismerése céljából; és
  • a személyes adatokat marketing és eladásösztönzés céljára is felhasználhatjuk.

Amennyiben úgy dönt, hogy nem járul hozzá személyes adatainak üzleti kapcsolatunk támogatása végett (különösen közvetlen marketing vagy piackutatás útján) történő felhasználásához, úgy tiszteletben tartjuk a döntését. Személyes adatait nem értékesítjük harmadik felek részére, nem osztjuk meg azokat harmadik felekkel, kivéve, ha a jelen nyilatkozat ezt lehetővé teszi. Ecolab mindaddig őrzi a személyes adatokat, ameddig Ön üzleti kapcsolatban marad Ecolabbal és/vagy amennyiben regisztrálta magát arra, hogy marketinganyagokat vagy más közleményeket kapjon Ecolabtól, akkor mindaddig, amíg nem kéri az érintett személyes adatok törlését.

D. Harmadik fél szolgáltatók

Ecolab a saját weboldalának kereskedelmi üzemeltetője, és szolgáltatókat vesz igénybe az üzemeltetés fenntartásához vagy más működéshez adatfeldolgozókként, amelyek szoftvereket és tartalmakat bocsátanak honlapjaink rendelkezésére és más szolgáltatásokat is nyújtanak. Ecolab jogosult arra, hogy az Ön által átadott személyes adatokat az említett harmadik felek tudomására hozza, amelyek az említett szolgáltatásokat az Ön személyes adatainak védelmét szolgáló szerződés alapján nyújtják. Ezenkívül, amennyiben a vonatkozó törvényhozás jogszabályaival és előírásaival összhangban áll, Ecolab személyes adatokat tehet közzé, feltéve, hogy ez a közzététel:

  • személyes adatok pótlólagos célra való felhasználását jelenti, amely közvetlenül kapcsolódik a személyes adatok begyűjtésének eredeti céljához;
  • az Önnel kötendő szerződés előkészítéséhez, megtárgyalásához és teljesítéséhez szükséges;
  • jogszabály vagy illetékes kormányzati vagy bírói hatóságok által van előírva;
  • jogi kereset vagy védelem létrehozásához vagy megőrzéséhez szükséges;
  • vállalati szerkezetátalakítás, eszközeladás, fúzió vagy leválasztás részét képezi; vagy
  • csalás vagy más illegális cselekedetek megelőzéséhez szükséges, pl. Ecolab információtechnológiai rendszereit ért szándékos támadás esetén.

E. Nemzetközi adatátvitel

Felhívjuk svájci és európai uniós (EU) ügyfeleink figyelmét arra, hogy Ecolab (mint USA-beli székhelyű vállalat) Svájcon és az EU-n kívüli országokban (ideértve az USA-t is) meglévő közvetlen és közvetett fiókvállalatain keresztül is tevékenykedik, és adott esetben bizonyos harmadik feleket vonhat be (a fentiek szerint). Ha Ön ezt a weboldalt veszi igénybe, minden információ, ideértve a személyes adatokat is, továbbítható Ecolab felé (ideértve azokat az alvállalkozókat is, amelyek adott esetben fenntartják és/vagy üzemeltetik a weboldalunkat) az Egyesült Államokban és máshová, valamint továbbítható a világon bárhol megtalálható harmadik felek részére. Noha olyan országok információfogadók is ide sorolhatók, ahol a személyes adatok jogszabályi oltalma esetleg alacsonyabb szintű, mint az Ön országában, ennek ellenére az Ön adataira alkalmazandó követelményeknek megfelelően fogjuk biztosítani az Ön adatainak védelmét.  Különösen az EU-ból kimenő adatoknál Ecolab tartja magát azokhoz az adatátviteli megállapodásokhoz, amelyek tartalmazzák a standard szerződéses záradékokat. Az alábbiaknak megfelelően továbbá Ecolab rendelkezik az EU–USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvánnyal. A jelen weboldal igénybevételével Ön egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai és más információk az Egyesült Államokba és máshová is továbbításra kerülhessenek a jelen nyilatkozatban rögzített célok és felhasználási módok céljából.

F. Automatikusan begyűjtött nem személyes adatok

Amikor Ön hozzáfér Ecolab weboldalához, mi automatikusan (vagyis regisztráció nélkül) nem személyes adatokat gyűjthetünk be (pl. internetes böngésző típusa, alkalmazott operációs rendszer, annak a weboldalnak a domain neve, ahonnan Ön jött, látogatások száma, a weboldalon eltöltött átlagos idő, megtekintett oldalak). Ezeket az adatokat arra használhatjuk fel és azért osztjuk meg globális kapcsolt vállalkozásainkkal, hogy figyelemmel kísérjük weboldalaink kedveltségét és javítsuk a teljesítményüket illetve a tartalmukat. Ebben az esetben a feldolgozás névtelenül és Ecolab belátása szerint zajlik.

G. Egyéb online adatok

Ezenkívül előfordulhat, hogy bizonyos online technikai alkalmazások vagy az Ön által Ecolabbal folytatott más interakciók üzleti és műszaki adatok bejegyzését teszik szükségessé. Azáltal, hogy Ön megadja a kért információkat, hozzájárul az említett adatok Ecolab által történő feldolgozásához és tárolásához. Addig, amíg Ecolab értesítést nem kap arról, hogy Ön el kívánja távolíttatni az adott információkat Ecolab szerveréről, Ecolabnak jogában áll az említett adatokat megtartani, és későbbi kereskedelmi kommunikáció céljára felhasználni. Az említett információk eltávolítása iránti kérelmet az alább megadott elérhetőségeken lehet előterjeszteni. Ecolab megtesz minden észszerű óvintézkedést annak érdekében, hogy az említett adatok ne kerüljenek átadásra vagy közzétételre harmadik felek számára, kivéve, ha adott esetben ezek a harmadik felek weboldal-üzemeltetést, -karbantartást és kapcsolódó szolgáltatásokat végeznek.

H. „Sütik” a számítógépen automatikusan tárolt információk

A sütik („cookies”) olyan információk, amelyek automatikusan tárolódnak egy adott weboldal felhasználójának számítógépén. Amikor egy felhasználó megtekinti Ecolab weboldalát (weboldalait), Ecolab adott esetben elment a felhasználó számítógépén lévő néhány adatot „süti” formájában azért, hogy automatikusan felismerje a felhasználót, amikor az a későbbiekben újra felkeresi Ecolab weboldalát (weboldalait). Ecolab mindent megtesz annak érdekében, hogy a sütik tekintetében megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak.

I. Gyermekek

Ecolab önszántából nem gyűjti be 18 év alatti gyermekek személyes adatait. Ecolab weboldala(i) nem 18 év alattiak számára szól(nak).

J. Biztonság és adatsértetlenség

Ecolab megteszi az óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megvédje a birtokában lévő személyes adatokat a veszteséggel, visszaéléssel, jogtalan hozzáféréssel, közzététellel, átalakítással és megsemmisítéssel szemben. Ecolab időközönként felülvizsgálja a biztonsági intézkedéseit annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok védelmét.

Ecolab csak olyan módon használ fel személyes adatokat, amely összeegyeztethető azokkal a célokkal, amelyekre begyűjtötték azokat, vagy amelyekre Ön a későbbiekben engedélyt adott. Miközben Ecolab mindent megtesz annak biztosításáért, hogy a személyes adatok rendeltetésszerűek, pontosak, teljesek és aktuálisak maradjanak, Ecolab elvárja minden személytől azt is, hogy folyamatosan frissítse személyes adatait.

K. Linkek más weboldalakhoz

Ecolab weboldala(i) „linkeket” tartalmazhat(nak) olyan weboldalak felé, amelyeket harmadik felek birtokolnak és üzemeltetnek. Ezekhez az Ön kényelmét szolgáló linkekhez való hozzáféréssel Ön elhagyja oldalunkat, és aláveti magát a másik weboldal adatvédelmi gyakorlatainak. Ez a nyilatkozat nem vonatkozik olyan személyes adatokra, amelyeket Ön független harmadik feleknek bocsát rendelkezésre.

L. Adatok megőrzése

Ecolab általában addig őrzi a személyes adatokat, ameddig szükség van rájuk, plusz 10 évig, vagy ahogyan a vonatkozó jogszabályok és előírások megkövetelik. Például, az adatokat addig kell megőrizni, ameddig Ön jogosult Ecolab weboldalát (weboldalait) igénybe venni, ideértve azokat az Ecolab-eszközöket is, amelyek weboldalunkon (weboldalainkon) keresztül hozzáférhetők. Az említett jogosultság megszűnésekor az Ön Ecolab weboldalával (weboldalaival) kapcsolatos személyes adatai eltávolításra kerülnek.

M. Hozzáférés az adatokhoz és helyesbítés

Kérésre Ecolab indokolt hozzáférést biztosít magánszemélyek számára az általa tárolt személyes adatokhoz. Ezenkívül Ecolab mindent megtesz annak érdekében, hogy engedélyezze a magánszemélyek részére azoknak az adatoknak a helyesbítését, módosítását vagy törlését, amelyek pontatlansága vagy hiányossága bizonyított. Ecolab elvárja minden személytől azt is, hogy folyamatosan frissítse a személyes adatait. Az Ecolab által őrzött személyes adatok elérhetősége, helyesbítése, módosítása vagy törlése érdekében az érintett személynek az alábbi elérhetőségek állnak a rendelkezésére:

PHONE: +1-844-880-8355 | EMAIL: dataprivacy(at)ecolab.com

N. EU adatvédelmi jogok

Amennyiben az Ön személyes adatai az EU-ban kerülnek feldolgozásra, vagy ha Ön az EU-ban rendelkezik állandó lakóhellyel, az EU általános adatvédelmi szabályzata a törvény értelmében bizonyos jogokat biztosít Önnek. Különösen az Ön Ecolab által őrzött személyes adatainak eléréséhez, helyesbítéséhez vagy törléséhez fűződő jogot.

Kérésre Ecolab indokolt hozzáférést biztosít a magánszemélyek számára az általa tárolt személyes adatokhoz. Ezenkívül Ecolab mindent megtesz annak érdekében, hogy engedélyezze a magánszemélyek számára az Ecolab által őrzött adatok helyesbítését, módosítását vagy törlését. Ecolab elvárja minden személytől azt is, hogy folyamatosan frissítse a személyes adatait. Az Ecolab által őrzött személyes adatok elérhetősége, helyesbítése, módosítása vagy törlése érdekében az érintett személynek az alábbi ügyfélkapcsolati címek állnak a rendelkezésére: dataprivacy(at)ecolab.com

Amennyiben észrevétele, kérdése vagy reklamációja van azt illetően, hogy Ecolab miként kezeli a személyes adatait, forduljon bizalommal hozzánk, és mi megoldjuk a problémát. Ezenkívül az EU-n belüli személyek panaszt terjeszthetnek elő a személyes adataik kezelését illetően az EU adatvédelmi hatóságai felé (DPA-k). A megfelelő DPA felkereséséhez a következő link adhat segítséget:  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

O. EU–USA adatvédelmi pajzs

Ecolab tartja magát az EU–USA adatvédelmi pajzshoz, amelyet az USA Kereskedelmi Minisztériuma rögzített az Európai Unióból az Egyesült Államokba továbbított személyes adatok begyűjtésére, felhasználására és megőrzésére vonatkozóan. Ecolab tanúsította a Kereskedelmi Minisztérium felé, hogy betartja az adatvédelmi pajzs alapelveit. Amennyiben ellentmondás keletkezik a jelen adatvédelmi politika és az adatvédelmi pajzs alapelvei között, úgy az adatvédelmi pajzs alapelvei tekintendők irányadónak. Az adatvédelmi pajzs részleteinek és a mi tanúsítványunknak a megtekintéséhez keresse fel ezt a címet: https://www.privacyshield.gov/.

P. Adatvédelmi pajzs szerinti viták rendezése és választott bíráskodás

A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság rendelkezik joghatósággal annak a kérdésnek a kivizsgálásával és végrehajtásával kapcsolatban, hogy Ecolab megfelel-e az adatvédelmi pajzs rendelkezéseinek. 
Az adatvédelmi pajzs alapelveivel összhangban Ecolab kötelezi magát arra, hogy megoldja azokat a reklamációkat, amelyek az Ön személyes adatainak begyűjtésével, ill. felhasználásával kapcsolatban merülnek fel. Azok az EU-n illetve az EGT-n belüli munkavállalók, akik Ecolab adatvédelmi politikájával és az adatvédelmi pajzzsal kapcsolatos tájékoztatáskérést vagy panaszt terjesztenek elő, forduljanak először az emberi erőforrás vezetőjükhöz vagy Ecolab általános adatvédelmi kapcsolattartójához, a következők szerint:

PHONE: 844-880-8355 | EMAIL: dataprivacy(at)ecolab.com

Ezenkívül az adatvédelmi pajzsnak való megfelelés keretében a személyes adatalanyok egy független forrásmechanizmus felé is előterjeszthetik panaszaikat. Ecolab vállalja, hogy együttműködik az EU adatvédelmi hatóságok (DPA-k) által létrehozott fórummal, és követi a fórum által adott tanácsot az EU-ból átvitt személyes adatokat illetően. A megfelelő DPA megtalálásához a következő link adhat segítséget: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Az EU-ban vagy az EGT-ben található személyeknek bizonyos feltételek mellett lehetőségük van arra, hogy kötelező érvényű választott bíráskodást vegyenek igénybe az adatvédelmi pajzsnak való megfelelést érintő olyan panaszok esetén, amelyeket a többi adatvédelmi pajzsmechanizmusokkal nem sikerült rendezni. A választott bíráskodással kapcsolatos adatok itt találhatók meg: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

Q. A jelen nyilatkozat változtatásai

Ecolab fenntartja annak jogát, hogy időről időre módosítsa a jelen nyilatkozatot azért, hogy az pontosan tükrözze a szabályozói környezetet és a mi adatbegyűjtési elveinket. A jelen nyilatkozat lényeges módosítása esetén Ecolab közzéteszi az átdolgozott nyilatkozatot a weboldalán.

R. Felelősség

Amennyiben egy, Ecolab nevében szolgáltatásokat nyújtó harmadik fél szolgáltató az EU-ból vagy az EGT-ből származó személyes adatokat az adatvédelmi pajzs elveivel ellentétben dolgoz fel, úgy – hacsak Ecolab bizonyítani nem tudja, hogy nem vagyunk felelősek olyan esetért, amely okot adhat egy panaszos vagy szabályozó szerv által beterjesztett kártérítési igényre – Ecolab felelősséget vállal az említett panaszos vagy szabályozó szerv felé az adott kár megtérítésére.

S. Ecolab munkavállalói kézikönyve az adatvédelmi politika betartásáról

Az Ecolab munkavállalói adatvédelmi politika részletei megtalálhatók itt: http://www.ecolab.com/epp.

T. Kérdések és észrevételek

A jelen nyilatkozattal kapcsolatos kérdéseikkel vagy észrevételeikkel (pl. személyes adataik felülvizsgálata és frissítése, vagy ezeknek az adatbázisunkból való eltávolítása céljából), vegyék igénybe kapcsolati adatainkat:+1-844-880-8355 vagy dataprivacy(at)ecolab.com 

U. EU–USA adatvédelmi pajzs által szabályozott egyéb szervezetek

A következő fiókvállalatokra szintén vonatkoznak az Ecolab Inc. által alkalmazott adatvédelmi pajzs előírásai:

Calgon LLC

E&M Bio-Chemicals, LLC

Ecolab Inc.

Ecolab Food Safety Specialties Inc.

Ecolab USA Inc.

Fresno Energy LLC

Four State Hygiene, Inc

GCS Service, Inc.

Kay Chemical International Inc.

Microtek Medical Inc.

Nalco Cal Water LLC

Nalco Company LLC

Nalco Contract Operations, LLC

Nalco Crossbow Water LLC

Nalco Fab-Tech LLC

Nalco Industrial Outsourcing Company

Nalco Wastewater Contract Operations, Inc

Nanospecialties, LLC

Naperville Property L.P.

Ones West Africa LLC

Process Water One

Quantum Technical Services, LLC

Res-Kem General Water LLC

RES-KEM LLC

Sanolite Corporation

Service Michigan, LLC

Service Tampa, LLC

Swisher Hygiene Franchise Corp.

Swisher Hygiene USA Operations, Inc.

Swisher International, Inc.

SWSH Arizona Mfg, Inc.

SWSH Daley Mfg, Inc.

SWSH Mount Hood Mfg, Inc.

Two LLC

Wabasha Leasing LLC

Back to Top